Акции Societe Generale

Честные брокеры бинарных опционов за 2021 год:
 • Binarium
  Binarium

  Бесплатное обучение и 340$ за открытие счета!

 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Бонусы за регистрацию 110$ !

Содержание

Търговия Societe Generale — GLE CFD

Усещането на търговеца

 • Спред
 • Такса отв. дълга п-я нощем -0.0125%
 • Такса отв. къса п-я нощем -0.0153%
 • Такса за отв. п-и нощем 22:00 (UTC)
 • Минимално търгувано количество 1
 • Валута EUR
 • Маржин 20%
 • Фондова борса France
 • Часове за търгуване (UTC)

  Проста и интуитивна платформа

  Как печелим пари?

  Capital.com прави по-голямата част от парите си чрез спред, разликата между цената на купувача и продавача.

  Търговски акции с ливъридж

  Акциите са на разположение за търговия с ливъридж до 5: 1. Започнете да търгувате само с $ 100, за да управлявате позиция от $ 500

  Дялове CFD

  Търговия 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата за широк кръг акции

  Купете и продавайте акции, за да се възползвате от покачванията и спада в цената

Контрол върху печалбата и загубата

Можете лесно да определите спиранията и лимитите, за да поискате позиции да се затварят при определена цена.

Създаване на сигнали за цените, за да бъдат информирани за големите ходове.

Barry Callebaut AG

CNP Assurances SA

Русские брокеры бинарных опционов:
 • Binarium
  Binarium

  Бесплатное обучение и 340$ за открытие счета!

 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Бонусы за регистрацию 110$ !

Създайте свой профил и започнете да търгувате с глобални пазари

Търгуването с договори за разлика (CFD) е рисковано и е възможно да изгубите целия капитал, който сте инвестирали.

Предупреждение за риск: транзакциите с непродаваеми извънборсови инструменти представляват рискова дейност и могат да донесат както печалба, така и загуби. Размерът на потенциалната загуба е ограничен до размера на депозита. Миналите печалби не гарантират бъдещи печалби. Преди да започнете упражняване на дейност, се възползвайте от обученията, предлагани от нашата компания, за да се запознаете с рисковете.

Capital Com (UK) Limited е регистрирана в Англия и Уелс с регистрационен номер на фирмата 10506220. Оторизиран и регулиран от Органа за финансово поведение (FCA) под регистрационен номер 793714.

„Кепитал Ком Ес Ви Инвестмънт“ ООД е регистрирана компания в Кипър с регистрационен номер HE 354252. Тя е оторизирана и под надзора на Комисията по борсите и ценни книжа на Кипър с лиценз номер 319/17.

Информацията в този сайт не е подходяща за граждани на САЩ или Белгия и не трябва да бъде използвана или разпространявана в държава или юрисдикция, където нарушава местното законодателство и наредби.

Закритото акционерно дружество „Capital Com Bel“ се регулира от националната банка на република Беларус и е регистрирано от Минския градски изпълнителен комитет на 19.03.2020 г. с регистрационен номер 193225654. Адрес: 220030, Република Беларус, Минск, ул. Интернационална 36/1, офис 823. Удостоверение за включване в регистъра на валутните компании № 16 от 16.04.2020 г.

Societe Generale (Сосьете Женераль) — это

крупная европейская финансовая группа, основанная в 1864 году под известным до настоящего времени названием Societe Generale, оказывающая разнообразные финансовые услуги своим многочисленным корпоративным и частным клиентам и на протяжении всей истории существования продемонстрировавшая тенденцию к устойчивому развитию

Информация о финансовой группе Societe Generale, финансовый конгломерат Societe Generale, создание и развитие банка Societe Generale, финансовые показатели Societe Generale, в том числе капитализация и акции Societe Generale, финансовая аналитика от Societe Generale, цели и стратегия банка Societe Generale, акционееры Societe Generale и владельцы Societe Generale, руководство Societe Generale, в том числе совет директоров Societe Generale и топ-менеджмент Societe Generale, местонахождение Societe Generale и контакты Societe Generale

Структура публикации

Societe Generale — это, определение

Сосьете Женераль — это крупный европейский холдинг со штаб-квартирой в столице Франции, оказывающий весь спектр финансовых услуг от обслуживания расчетных счетов клиентов Сосьете Женераль до финансирования проектов и управления инвестициями и капиталом частных и корпоративных клиентов Societe Generale. Банк Societe Generale был создан в 1864 году и показывал финансовую устойчивость на протяжении всей истории своего существования и деятельности.

Société Générale — это один из крупнейших французских финансовых конгломератов в Европе. Штаб-квартира — в Париже. Основан в 1864 году под наименованием Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France.

Сосьете Женераль — это один из наиболее крупных французских конгломератов, занятых в области финансов, в Европе. Штаб-квартира компании расположена в Париже, Франция. История этой публичной компании берет свое начало в 1864 году. На сегодняшний день число ее сотрудников превышает 160 тысяч человек.

Societe Generale — это одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей совмещать финансовую стабильность и устойчивое развитие.

Финансовые показатели Societe Generale

Французский банк Сосьете Женераль SA (SocGen, SG), второй по величине капитализации в стране, получил чистую прибыль в размере 1,35 млрд. евро с 1,08 миллиард евро за аналогичный период годом ранее. Показатель за апрель-июнь 2020 г. стал максимальным с 2007 года, благодаря доходам от операций с акциями и очередному раунду сокращения затрат.

Положительное влияние на квартальный результат (+312 млн евро) оказала переоценка собственных долговых обязательств, говорится в пресс-релизе банка.

Квартальная выручка банка увеличилась на 16% — с 5,9 млрд до 6,87 млрд. евро.

Выручка Societe Generale от операций с акциями подскочила на 61% в минувшем квартале, с 496 млн до 799 млн евро, поскольку беспрецедентные стимулирующие программы Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддерживают рост на фондовых биржах Европы. Между тем банк снизил выручку от операций с процентными ставками, долговыми бумагами, валютами и сырьем на 15%.

Выручка подразделения международного банковского обслуживания и инвестиционных решений Сосьете Женераль поднялась на 17%, до 2,68 миллиард евро. Доходы от организации корпоративных сделок выросли на 26% — до 685 млн евро.

Чистая прибыль французской розничной сети банка увеличилась на 20%, до 419 млн евро.

В мире в целом розничный банкинг принес Societe Generale на 6,6% меньше прибыли, чем в прошлом году, — 312 млн евро. В России, являющейся вторым по величине штата рынком SG, группа зафиксировала убыток в размере 45 млн евро — примерно вдвое меньше, чем в I квартале.

Во 2-м квартале SocGen увеличил резервы на покрытие судебных расходов еще на 200 млн евро — до 1,3 миллиард евро.

До конца 2020 года SG планирует сократить затраты на 850 млн евро, чтобы компенсировать рост расходов в связи с новыми нормативными требованиями и инвестициями в цифровые технологии.

Коэффициент достаточности основного капитала согласно правилам «Базеля III» поднялся до 10,4% на 30 июня с 10,1% на конец марта. К концу 2020 года Societe Generale рассчитывает увеличить этот показатель до 11%, а не до как минимум 10%, ожидавшихся ранее.

Капитализация банка Societe Generale

Акции SocGen с начала года подорожали на 28% на торгах в Париже, тогда как насчитывающий 29 участников индекс EUR Stoxx Banks вырос на 16%. Капитализация банка составляет около 36,3 миллиард евро.

Акции Societe Generale

Наиболее очевидным фактором роста акций Societe Generale является прибыльность компании. Чем больше прибыль — тем выше стоимость акций Сосьете Женераль. Любой инвестор, который собирается купить акции Societe Generale, преследует цель получения прибыли от своих вложений. В связи с этим, привлекательность компании напрямую зависит от ее рентабельности.

Так как Societe Generale это крупнейшая банковская группа в мире, то на акции банка влияет международная экономика в целом, уровень жизни в разных странах, а также политическая ситуация. Акции Сосьете Женераль оцениваются в европейской валюте.

В число негативных факторов входят различные скандальные новости, которые могут отрицательно отразиться на репутации банка Societe Generale.

Финансовая аналитика Societe Generale

Команда Societe Generale предоставляет детальную отчетность по более чем 3000 компаниям по всему миру, предлагая широкий и глубокий охват фондового рынка. В дополнение к рекомендациям по акциям, банковские аналитики предлагают тематические исследования, собственные точки зрения и способность проникновения в суть тенденций в отрасли, анализ событий, глобальные взгляды, и уникальные перспективы оценки.

Банковские стратеги Societe Generale дают клиентам уникальный взгляд на тенденции рынка, взвешивания секторов и региональных предпочтений, а также индивидуальных перспектив.

Технический анализ является изучением прошлых цен и объема торгов с целью прогнозирования будущего направления данного рынка. Он применим к любому классу активов с различными сроками — от краткосрочных до многолетних. Технический аналитик полагает, что все известные сведения уже отражены в цене данного актива; что рынки активов перемещаются между трендами, не-трендами, и средними фазами; и что человеческая психология является ключевым фактором развития цен.

Societe Generale объединяет классические методы построения диаграмм с применением некоторых статистических показателей. Прогнозы от Сосьете Женераль помогают трейдерам и инвесторам оценить ситуацию на рынке и сделать правильный выбор.

Скандалы и судебные иски с участием Societe Generale

Сосьете Женераль упоминался в связи со следующими исками и скандалами.

Мошенничество трейдера банка Societe Generale, 2008 г.

24 января 2008 года банк сообщил об убытках в результате мошенничества собственного трейдера. Трейдер Жером Кервьель, обманывая систему безопасности, открывал превышающие лимиты позиции на фьючерсные контракты на европейские фондовые индексы в конце 2007 и начале 2008 года. В результате он проиграл 4,9 млрд. евро ($7,2 млрд). В тот же день, 24 января, рейтинговое агентство Рейтинговое агентство Мудис понизило рейтинг финансовой устойчивости банка до B- с B, а долгосрочные рейтинги по долговым обязательствам и депозитам — до Aa2 с Aa1. Президент банка Даниель Бутон подал прошение об отставке, но совет директоров его отклонил. Тогда Бутон и его заместитель отказались от полугодовой зарплаты и премий.

Однако через 37 дней мошенник освобожден до вынесения приговора суда. Любопытно, что Кервьель ничего не заработал на своих операциях, поскольку хотел лишь получить высокую премию за производительность.

Трейдер Société Générale превзошёл самого известного нарушителя, Ника Лисона из британского банка Barings. В начале 1990-х годов Лисон проиграл 830 млн фунтов ($1,4 миллиард) на фьючерсах на японский индекс Nikkei. Это привело к краху банка, в котором хранились счета королевской семьи. Банк за символический фунт стерлингов был продан нидерландскому ING.

Рискованные инвестиции Societe Generale, 2009 г.

Крупнейший банк Франции Societe Generale мог потерять от 5 до 10 миллиардов евро из-за рискованных инвестиций своего подразделения, специализирующегося на управлении активами — Сосьете Женераль Asset Management, утверждает французская газета Liberation.

Банк, попавший в начале прошлого года в центр скандала из-за махинаций трейдера Жерома Кервьеля, нанесших ущерб Societe Generale, оцененный в 4,9 миллиарда евро. Газета напоминает, что банк до сих пор не сделал достоянием общественности, за счет чего были покрыты эти потери.

Между тем, по оценке газеты, банк может зафиксировать новый убыток, из которого руководство Сосьете Женераль признает «всего» 1,2 миллиарда евро, в то время как в реальности он может достигать от 5 до 10 миллиардов.

На этот раз причиной потерь могла стать не деятельность одного отдельного трейдера, а результаты работы целого подразделения, специализирующегося на управлении активами — Сосьете Женераль Asset Management. По утверждению газеты, подразделению была предоставлена свобода действий, в результате чего его сотрудники увлеклись инвестициями в сложные структурированные финансовые инструменты, которые потом стремительно обесценились.

Участие Societe Generale в картельном сговоре, 2020 г.

Французские власти оштрафовали 11 крупных банков за картельный сговор за фиксирование тарифов при переходе на новую цифровую систему обработки операций с чеками.

По мнению антимонопольщиков, в незаконных операциях виновны BNP Paribas SA, Societe Generale SA, Groupe Credit Agricole, BPCE SA и еще 7 банков.

Как говорится в пресс-релизе антимонопольного комитета Франции, в течение периода с января 2002 года по июль 2007 года оштрафованные банки установили необоснованную комиссию в размере 0,043 евро в отношении 80% банковских чеков, обработанных во Франции. Штраф за это первое нарушение антимонопольного законодательства составил 381,1 миллион евро.

Еще 3,8 миллиона евро будут взысканы с банков за введение двух дополнительных комиссий за сопутствующие услуги, которые взимаются по настоящее время, пишет «Коммерсантъ». Вместе с тем антимонопольный орган признал обоснованность еще 6 комиссий за сопутствующие услуги.

Иск трейдера Жерома Кервьеля к Societe Generale, 2020 г.

Бывший трейдер банка Societe Generale Жером Кервьель, в 2020 году приговоренный за мошенничество к трем годам тюрьмы, заявил, что подает еще один иск к финансовой организации.

Как пояснил новый адвокат Кервьеля Дэвид Коубби (David Koubbi), его клиент обвиняет банк в подлоге и подтасовке улик на процессе. В частности, как утверждает адвокат, из 12-часовой пленки с записью беседы Кервьеля с руководством Societe Generale было вырезано шесть часов. Как предполагает Кервьель, изъята была часть записи, из которой следовало, что менеджемент банка был в курсе операций своего трейдера — тот факт, который в SocGen никогда не подтверждали.

Неделю назад Кервьель уже подал первый иск к SocGen, напоминает Bloomberg. В нем утверждается, что финансовая организация неверно оценила свои потери от действий Кервьеля. В свою очередь, в банке отвергли эти обвинения и пообещали подать встречный иск.

В начале 2008 года Societe Generale объявил о незаконных биржевых операциях Кервьеля, в результате которых банк понес убытки почти на пять миллиардов евро. В октябре 2020 года бывший трейдер был признан виновным в подделке документов, нарушении доверенным лицом своих обязательств и несанкционированном использовании компьютерных систем банка. Он был приговорен к тюремному сроку и штрафу на сумму 4,9 миллиарда евро.

В свою очередь, Кервьель не признал свою вину. Он не раз заявлял, что менеджмент SocGen знал о проводимых им операциях на бирже и закрывал глаза на то, что они рискованные, — до тех пор, пока они приносили банку доход.

Суд, который будет рассматривать апелляцию Кервьеля на вынесенное в 2020 году решение, должен начаться в Париже 4 июня.

Иск ливийского фонда к Societe Generale, 2020 г.

Суверенный фонд Ливии Libyan Investment Authority подал иск на французский банк Сосьете Женераль с обвинением в даче взятки и последующем невыгодном размещении средств финансового института. Иск подан в Высокий суд Лондона.

Согласно заявлению истца, Societe Generale заплатил панамской компании Leinada, которую контролировал ливийский бизнесмен Валид Джиами, 58,5 миллиона долларов, чтобы гарантировать получение под управление 2 миллиардов долларов средств фонда. Эти средства потом использовались в операциях со сложными деривативами, которые не принесли фонду прибыли.

Ливийский фонд требует аннулировать указанные сделки, из-за которых он потерял около половины вложенных средств.

В свою очередь Societe Generale назвал все обвинения необоснованными.

Французский банк отрицает связи непосредственно с Leinada, но признал, что использовал посредников из третьих стран для сделок с государствами, где у него нет представительств. В то же время он указал, что эти посредники полностью соответствовали всем требованиям, предъявляемым регуляторами.

Деятельность Societe Generale

Сосьете Женераль был основан в 1864 году и является одним из крупнейших французских банков. Банк занимается управлением активами, инвестиционным банкингом, предоставляет финансовые и инвестиционные услуги.

Группа объединяет около 148,000 сотрудников в 76 странах, обслуживающих более 30 миллионов клиентов по всему миру. Сосьете Женераль предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам, а также бизнес-клиентам по трём основным направлениям:

— обслуживание частных клиентов в сети отделений Сосьете Женераль, банках Credit du Nord и Boursorama;

— международный розничный бизнес с присутствием в Центральной и Восточной Европе, Российской Федерации, Средиземноморье, Тропической Африке, Азии и заморских территориях Франции;

— обслуживание корпоративных клиентов и инвестиционный банкинг с мировым опытом в сфере инвестиционно-банковских услуг, финансирования и глобальных рынков.

К настоящему моменту получили существенное развитие следующие ключевые направления бизнеса Группы:

— розничный банк во Франции;

— международная розничная сеть;

— финансовые услуги и страхование;

— корпоративный и инвестиционный банк;

Группа Сосьете Женераль является сильным игроком на рынке специализированных финансовых услуг и страхования, обслуживания обеспеченных клиентов, управления активами и операций с ценными бумагами.

Сосьете Женераль имеет международные индексы социально ответственного инвестирования FTSE4Good, ASPI, DJSI World и DJSI Europe.

Основные акционеры банка Societe Generale

Самые крупные держатели акций группы Societe Generale.

Lyxor International Asset Management SA, управляющая инвестиционная компания

Lyxor International Asset Management SA управляет капиталом, фиксированным доходом, и инвестфондами для своих клиентов. Оно была основана в мае 1998 года и базируется в Путо, Франция. Lyxor International Asset Management SA работает как дочерняя компания группы Societe Generale.

Capital Research & Management Co. (Global Investors), управляющая инвестиционная компания

Capital Research & Management Co. является инвестиционной управлящей компанией. Фирма, прежде всего, предоставляет свои услуги инвестиционным компаниям. Capital Research and Management Company работает как дочерняя компания The Capital Group Companies, Inc.

Caisse Des Dépôts & Consignations (Investment Management), государственная финансовая компания

Caisse Des Dépôts & Consignations иногда называют просто Caisse des dépôts, — это французское финансовое государственное учреждение, созданное в 1816 году. Находится под прямым контролем Комиссии по мониторингу, подотчетной Парламенту, осуществляет свою деятельность от имени государства и административно-территориальных образований, а также конкурсных мероприятий.

Capital Research & Management Co. (World Investors), управляющая инвестиционная компания

Capital Research & Management Co. (World Investors) является инвестиционной управлящей компанией. Фирма, прежде всего, предоставляет свои услуги инвестиционным компаниям. Capital Research and Management Company работает как дочерняя компания The Capital Group Companies, Inc.

Norges Bank Investment Management, управляющая инвестиционная компания

Norges Bank Investment Management является отдельной частью Банка Норвегии и отвечает за оперативное управление государственным пенсионным фондом. Также NBIM управляет валютными резервами Банка Норвегии.

The Vanguard Group, Inc., инвестиционная компания

The Vanguard Group — крупная американская инвестиционная компания, управляющая активами на сумму более $3 трлн. Расположена в н.п. Малверн, штат Пенсильвания. Основана в 1975 году Джоном Джоном Клифтоном Боглом.

Meiji Yasuda Life Insurance Co., страховая компания

Meiji Yasuda Life Insurance Co предоставляет различные услуги по страхованию в отрасли страхования жизни в Японии, остальной Азии, Северной Америке и Европе.

Franklin Mutual Advisers LLC, управляющая инвестиционная компания

Franklin Mutual Advisers LLC является инвестиционной управлящей компанией. Фирма, прежде всего, предоставляет свои услуги инвестиционным компаниям. Franklin Mutual Advisers, LLC работает как дочерняя компания Franklin Templeton Distributors Inc.

Dodge & Cox, американский инвестиционный фонд

Dodge & Cox является американским инвест. фондом, основанным в 1930 году.

Руководство Societe Generale

Societe Generale управляется Советом директоров и Исполнительным комитетом.

Совет директоров Societe Generale

Совет директоров Societe Generale в настоящее время имеет следующий состав.

Председатель совета директоров банка Societe Generale Лоренцо Бини Смаги

Действующий председатель совета директоров Societe Generale Лоренцо Бини Смаги.

Независимый директор банка Societe Generale Робер Кастанье

Действующий независимый директор Societe Generale Робер Кастанье.

Независимый директор банка Societe Generale Мишель Сикурель

Действующий независимый директор Сосьете Женераль Мишель Сикурель.

Независимый директор банка Societe Generale Барбара Далибар

Действующий независимый директор Societe Generale Барбара Далибар.

Независимый директор банка Societe Generale Ян Делабриер

Действующий независимый директор Societe Generale Ян Делабриер.

Независимый директор банка Societe Generale Жан-Бернар Леви

Действующий независимый директор Сосьете Женераль Жан-Бернар Леви

Независимый директор банка Societe Generale Ана-Мария Ллопис Ривас

Действующий независимый директор Сосьете Женераль Ана-Мария Ллопис Ривас.

Независимый директор банка Societe Generale Жерар Местралле

Действующий независимый директор Societe Generale Жерар Местралле.

Независимый директор банка Societe Generale Натали Рашу

Действующий независимый директор Societe Generale Натали Рашу.

Член совета директоров банка Societe Generale Кира Хазу

Действующий член совета директоров Societe Generale Кира Хазу.

Член совета директоров банка Societe Generale Франс Хуссайе

Действующий член совета директоров Societe Generale Франс Хуссайе.

Член совета директоров банка Societe Generale Беатрис Лепаньол

Действующий член совета директоров Societe Generale Беатрис Лепаньол.

Член совета директоров банка Societe Generale Александра Шаапвелд

Действующий член совета директоров Societe Generale Александра Шаапвелд.

Топ-менеджмент Societe Generale

Топ-менеджмент Societe Generale осуществляет свои полномочия в рамках корпоративной цели и в соответствии с законными полномочиями, предоставленными годовым Общим собранием и Советом директоров.

Главный исполнительный директор банка Societe Generale Фредерик Удеа

Главный исполнительный директор Сосьете Женераль Фредерик Удеа в настоящее время.

Заместитель главного исполнительного директора банка Societe Generale Северин Кабаннес

Заместитель главного исполнительного директора Сосьете Женераль в настоящее время Северин Кабаннес.

Заместитель главного исполнительного директора банка Societe Generale Бернардо Санчес Инсера

Заместитель главного исполнительного директора Сосьете Женераль в настоящее время Бернардо Санчес Инсера.

Исполнительный комитет Societe Generale

Исполнительный комитет Societe Generale имеет следующий состав.

Главный финансовый директор банка Societe Generale Филипп Хейм

Главный финансовый директор Сосьете Женераль в настоящее время Филипп Хейм.

Генеральный секретарь и руководитель группы контроля банка Societe Generale Жиль Бриатта

Генеральный секретарь и директор группы контроля Societe Generale в настоящее время Жиль Бриатта.

Руководитель группы связи банка Societe Generale Каролин Гиломин

Руководитель группы связи Societe Generale в настоящее время Каролин Гиломин.

Руководитель розничного банкинга банка Societe Generale во Франции Лорен Готар

Руководитель розничного банкинга Сосьете Женераль во Франции в настоящее время Лорен Готар

Соруководитель международного банкинга и сектора финансовых услуг банка Societe Generale Дидье Хогель

Соруководитель международного банкинга и сектора финансовых услуг Societe Generale в настоящее время Дидье Хогель.

Соруководитель международного банкинга и сектора финансовых услуг банка Societe Generale Жан-Люк Паре

Соруководитель международного банкинга и сектора финансовых услуг Societe Generale в настоящее время Жан-Люк Паре.

Руководитель корпоративного и инвестиционного банкинга, частного банкинга, управления активами и ценными бумагами банка Societe Generale Дидье Вале

Руководитель корпоративного и инвестиционного банкинга, частного банкинга, управления активами и ценными бумагами Societe Generale в настоящее время Дидье Вале.

Руководитель группы корпоративных ресурсов и инноваций банка Societe Generale Франсуаза Меркадаль-Делассаль

Руководитель группы корпоративных ресурсов и инноваций Сосьете Женераль в настоящее время Франсуаза Меркадаль-Делассаль.

Руководитель группы по управлению рисками банка Societe Generale Бенуа Оттенвальтер

Руководитель группы по управлению рисками Сосьете Женераль в настоящее время Бенуа Оттенвальтер.

Директор по работе с персоналом банка Societe Generale Эдуард-Мало Хенри

Директор по работе с персоналом Сосьете Женераль в настоящее время Эдуард-Мало Хенри.

Бывшие президенты Societe Generale

Список бывших президентов банка Societe Generale.

Эжен Шнейдер, 1864-1869 гг.

Бывший президент Сосьете Женераль Эжен Шнейдер

Гийом Денинье, 1869-1886 гг.

Бывший президент Societe Generale Гийом Денинье.

Сэр Эдуард Блаунт, 1886-1901 гг.

Бывший президент Societe Generale сэр Эдуард Блаунт.

Андре Омберг, 1922-1932 гг.

Бывший президент Societe Generale Андре Омберг.

Жозеф Симон, 1932-1940 гг.

Бывший президент Сосьете Женераль Жозеф Симон.

Анри Ардан, 1941-1944 гг.

Бывший президент Societe Generale Анри Ардан.

Пьер де Мойю, 1944-1958 гг.

Бывший президент Societe Generale Пьер де Мойю.

Морис Лоран, 1958-1967 гг.

Бывший президент Сосьете Женераль Морис Лоран.

Жак Ферроньер, 1967-1973 гг.

Бывший президент Сосьете Женераль Жак Ферроньер.

Морис Лоре, 1973-1982 гг.

Бывший президент Societe Generale Морис Лоре.

Жак Малоукс, 1967-1982 гг.

Бывший президент Societe Generale Жак Малоукс.

Марк Вьено, 1986-1997 гг.

Бывший президент Societe Generale Марк Вьено.

Даниэль Ботон, 1997-2008 гг.

Бывший президент Сосьете Женераль Даниэль Ботон.

Структурные подразделения Societe Generale

В зависимости от юрисдикции, банк использует различные дочерние подразделения.

Societe Generale в Алжире

В Алжире Сосьете Женераль представлена двумя дочерними структурами.

Societe Generale Algerie, банковские услуги в Алжире

Société Générale Algerie является банковским подразделением Société Générale в Алжире.

ALD Automotive Algerie, лизинг автомобилей в Алжире

ALD automotive является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

Societe Generale в Бенине

В Бенине Societe Generale представлена одной дочерней компанией.

Societe Generale de Banques au Benin, банковские услуги в Бенине

Société Générale de Banques au Benin является подразделением Société Générale в Бенине.

Societe Generale в Буркина-Фасо

В Буркина-Фасо Societe Generale представлена одной дочерней компанией.

Societe Generale de Banques au Burkina, банковские услуги в Буркина-Фасо

Société Générale de Banques au Burkina является подразделением Société Générale в Буркина-Фасо.

Societe Generale в Камеруне

В Камеруне Сосьете Женераль представлена одной дочерней компанией.

Societe Generale de Banques au Cameroun, банковские услуги в Камеруне

Société Générale de Banques au Cameroun является подразделением Société Générale в Камеруне.

Societe Generale в Конго

В Конго Сосьете Женераль представлена одной дочерней компанией.

Societe Generale Congo, банковские услуги в Конго

Сосьете Женераль Congo является банковским подразделением финансовой группы Societe Generale в Конго.

Societe Generale в Кот Д’Ивуаре

В Кот Д’Ивуаре Сосьете Женераль представлена двумя дочерними компаниями.

Societe Generale de Banques en Cote d’Ivoire, банковские услуги в Кот Д’Ивуаре

Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire является подразделением Société Générale в Кот Д’Ивуаре.

Societe Generale Securities Services, услуги по ценным бумагам в Кот Д’Ивуаре

Societe Generale Negotiable paper Services входит в десятку крупнейших глобальных кастодианов и является 2-м по величине Европейским хранителем с 3,971 миллиард евро активов на хранении. Societe Generale Negotiable paper Services предоставляет депозитарные услуги и услуги доверительного управления.

Societe Generale в Гане

В Гане Сосьете Женераль представлена двумя дочерними компаниями.

Societe Generale-Social Security Bank in Ghana, банковские услуги в Гане

Société Générale-Social Security Bank in Ghana является подразделением Société Générale в Гане.

Societe Generale Securities Services, услуги по ценным бумагам в Гане

Societe Generale Negotiable paper Services входит в десятку крупнейших глобальных кастодианов и является 2-м по величине Европейским хранителем с 3,971 миллиард евро активов на хранении. Societe Generale Negotiable paper Services предоставляет депозитарные услуги и услуги доверительного управления.

Societe Generale в Гвинее

В Гвинее Сосьете Женераль представлена одной дочерней компанией.

Societe Generale de Banques en Guinee, банковские услуги в Гвинее

Société Générale de Banques en Guineé является подразделением Société Générale в Гвинее.

Societe Generale в Экваториальной Гвинее

В Экваториальной Гвинее Societe Generale представлена одной дочерней компанией.

Sociеtе Gеnеrale de Banques en Guinee Equatoriale, банковские услуги в Экваториальной Гвинее

Sociеtе Gеnеrale de Banques en Guinée Equatoriale является банковским дочерним подразделением Societe Generale в Экваториальной Гвинее.

Societe Generale на Мадагаскаре

На Мадагаскаре Societe Generale представлена одной дочерней компанией.

BFV Societe Generale in Madagascar, банковские услуги на Мадагаскаре

BFV-Société Générale in Madagascar является подразделением Société Générale на Мадагаскаре.

Societe Generale в Мавритании

В Мавритании Societe Generale представлена одной дочерней компанией.

Societe Generale ie in Mauritania, банковские услуги в Мавритании

Société Générale ie in Mauritania является подразделением Société Générale в Мавритании.

Societe Generale в Марокко

В Марокко Сосьете Женераль представлена пятью дочерними компаниями.

Societe Generale Marocaine des Banques in Morocco, банковские услуги в Марокко

Société Générale Marocaine des Banques in Morocco является подразделением Société Générale в Маррокко.

ALD Automotive Maroc, лизинг автомобилей в Марокко

ALD Automotive Maroc является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

EQDOM, услуги потребительского кредитования в Марокко

EQDOM специализируется на потребительском кредитовании, с момента основания компании в сентябре 1974 года. Это дочерняя компания Société Générale с 2002 года.

La Marocaine Vie, услуги страхования в Марокко

La Marocaine Vie — это компания по страхованию жизни и компания по страхованию и перестрахованию, специализирующаяся на страховых классах людей, присутствует на марокканском рынке более 35 лет.

Societe Generale Securities Services, услуги по ценным бумагам в Марокко

Сосьете Женераль Securities Services входит в десятку крупнейших глобальных кастодианов и является 2-м по величине Европейским хранителем с 3,971 млрд. евро активов на хранении. Societe Generale Negotiable paper Services предоставляет депозитарные услуги и услуги доверительного управления.

Societe Generale в Нигерии

В Нигерии Сосьете Женераль представлена одной дочерней компанией.

Societe Generale Bank of Nigeria, банковские услуги в Нигерии

Société Générale Bank of Nigeria является подразделением Société Générale в Нигерии.

Societe Generale в Сенегале

В Сенегале Сосьете Женераль представлена одной дочерней компанией.

Societe Generale de Banques au Senegal, банковские услуги в Сенегале

Société Générale de Banques au Sénégal является подразделением Société Générale в Сенегале.

Societe Generale в ЮАР

В ЮАР Сосьете Женераль представлена двумя дочерними компаниями.

Societe Generale Bank South Africa, банковские услуги в ЮАР

Société Générale Bank South Africa является подразделением Société Générale в ЮАР.

Societe Generale Securities Services, услуги по ценным бумагам в ЮАР

Сосьете Женераль Securities Services входит в десятку крупнейших глобальных кастодианов и является 2-м по величине Европейским хранителем с 3,971 миллиард евро активов на хранении. Сосьете Женераль Negotiable paper Services предоставляет депозитарные услуги и услуги доверительного управления.

Societe Generale в Тунисе

В Тунисе Сосьете Женераль представлена двумя дочерними компаниями.

Union Internationale de Banques (fr) in Tunisia, банковские услуги в Тунисе

Union Internationale de Banques (fr) in Tunisia является подразделением Société Générale в Тунисе.

Societe Generale Securities Services, услуги по ценным бумагам в Тунисе

Societe Generale Securities Services входит в десятку крупнейших глобальных кастодианов и является 2-м по величине Европейским хранителем с 3,971 млрд евро активов на хранении. Сосьете Женераль Negotiable paper Services предоставляет депозитарные услуги и услуги доверительного управления.

Societe Generale в Индии

В Индии Сосьете Женераль представлена четырьмя дочерними компаниями.

Societe Generale India, банковские услуги в Индии

Societe Generale India является банковским подразделением Сосьете Женераль в Индии.

ALD Automotive Inde, лизинг автомобилей в Индии

ALD Automotive Inde является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

SBI-SG Global Securities Services Pvt Ltd, услуги по ценным бумагам в Индии

SBI-SG Global Securities Services Pvt Ltd входит в десятку крупнейших глобальных кастодианов и является 2-м по величине Европейским хранителем с 3,971 млрд евро активов на хранении. Сосьете Женераль Securities Services предоставляет депозитарные услуги и услуги доверительного управления.

Societe Generale Global Solution Center, разработка программного обеспечения

Société Générale Global Solution Center in Bangalore, India является подразделением Société Générale в Индии.

Societe Generale в Иордании

В Иордании Societe Generale представлена одной дочерней компанией.

Societe Generale de Banque Jordanie, банковские услуги в Иордании

Société Générale de Banque Jordanie является подразделением Société Générale в Иордании.

Societe Generale в Ливане

В Ливане Societe Generale представлена двумя дочерними компаниями.

Societe Generale de Banque au Liban, банковские услуги в Ливане

Société Générale de Banque au Liban in Lebanon является подразделением Société Générale в Ливане.

Sogеcap Liban, услуги страхования в Ливане

Sogеcap Liban является компанией по страхованию жизни, которая была запущена в Ливане в сентябре 2000 года после одобрения ливанского министерства экономики и торговли.

Societe Generale в Японии

В Японии Societe Generale представлена двумя дочерними компаниями.

Societe Generale de Banque au Japan, банковские услуги в Японии

Société Générale de Banque au Japan является подразделением Société Générale в Японии.

Sociеtе Gеnеrale Private Banking (Japan) Ltd., услуги частного банкинга в Японии

Sociеtе Gеnеrale Private Banking (Japan) Ltd. предоставляет клиентам услуги по управлению капиталом.

Sociеtе Gеnеrale в Китае

В Китае Sociеtе Gеnеrale представлена пятью дочерними компаниями.

Societe Generale (China) Limited , банковские услуги в Китае

Societe Generale (China) Limited является дочерним банковским подразделением Sociеtе Gеnеrale.

ALD Automotive Chine, лизинг автомобилей в Китае

ALD Automotive Chine является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

Societe Generale Securities Services Hong Kong Trust Company Limited, услуги по ценным бумагам в Китае

Societe Generale Negotiable paper Services Hong Kong Trust Company Limited входит в десятку крупнейших глобальных кастодианов и является 2-м по величине Европейским хранителем с 3,971 млрд евро активов на хранении. Societe Generale Securities Services предоставляет депозитарные услуги и услуги доверительного управления.

Societe Generale Equipment Finance, лизинг и финансирование приобретения оборудования в Китае

Societe Generale Equipment Finance является международной компанией по лизингу оборудования и торговому финансированию, а также дочерним предприятием группы Сосьете Женераль.

Sogecap SA Beijing, услуги страхования в Китае

Sogecap SA Beijing предлагает услуги по страхованию жизни. Компания предоставляет широкий спектр услуг страхования, индивидуальной и групповой защиты, пенсионные планы, выплаты страховых, кредитных и продукты страхования жизни.

Societe Generale в Южной Корее

В Южной Корее Societe Generale представлена одной дочерней компанией.

Societe Generale Seoul branch, банковские услуги в Южной Корее

Сосьете Женераль Seoul branch является дочерним банковским подразделением группы Сосьете Женераль в Южной Корее.

Societe General в ОАЭ

В ОАЭ Societe General представлена двумя дочерними компаниями.

Societe Generale Corporate and Investment Banking Dubai, банковские и инвестиционные услуги в ОАЭ

Société Générale Corporate and Investment Banking Dubai является подразделением Société Générale в Объединенных Арабских Эмиратах.

Sociеtе Gеnеrale Private Banking, услуги частного банкинга в ОАЭ

Sociеtе Gеnеrale Private Banking предлагает решения по управлению активами для предпринимателей.

Sociеtе Gеnеrale в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии Sociеtе Gеnеrale представлена одним дочерним подразделением.

Societe Generale Saudi Arabia, банковские услуги в Саудовской Аравии

Société Générale Saudi Arabia является подразделением Société Générale в Саудовской Аравии.

Societe Generale в Сингапуре

В Сингапуре Societe Generale представлена тремя дочерними компаниями.

Societe Generale Singapore branch, банковские услуги в Сингапуре

Societe Generale Singapore branch является дочерним банковским подразделением компании Сосьете Женераль в Сингапуре.

SG Trust (Asia) Ltd, инвестиционные услуги для частных клиентов в Сингапуре

SG Confiding propert (Asia) Ltd работает как дочернее предприятие Societe Generale Group.

Amundi Singapore, инвестиционные услуги для институциональных клиентов в Сингапуре

Amundi Singapore является инвестиционной компанией, оказывающей услуги институциональным инвесторам.

Societe Generale в Турции

В Турции Societe Generale представлена тремя дочерними предприятиями.

Societe Generale (S A) (Paris) Merkezi Fransa Istanbul Turkiye Merkez Subesi, банковские услуги в Турции

Societe Generale (S A) (Paris) Merkezi Fransa Istanbul Turkiye Merkez Subesi

ALD Automotive Turquey, лизинг автомобилей в Турции

ALD Automotive Turquey является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

KREDIVER, услуги потребительского кредитования в Турции

KREDIVER предоставляет услуги потребительского кредитования в Турции и является дочерним предприятием Сосьете Женераль.

Societe Generale во Вьетнаме

Во Вьетнаме группа Сосьете Женераль представлена одной дочерней компанией.

SeABank — Vietnam, банковские услуги во Вьетнаме

SeABank — Vietnam является дочерним банковским подразделением группы Societe Generale во Вьетнаме.

Societe Generale в Албании

В Албании группа Сосьете Женераль представлена одной дочерней компанией.

Banka Societe Generale Albania, банковские услуги в Албании

Banka Societe Generale Albania является подразделением Société Générale в Албании.

Societe Generale в Бельгии

В Бельгии группа Societe Generale представлена четырьмя дочерними предприятиями.

ALD Automotive Belgique, лизинг автомобилей в Бельгии

ALD Automotive Belgique является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

Amundi Rep Office Benelux, инвестиционные услуги для институциональных инвесторов в Бельгии

Amundi Rep Office Benelux является инвестиционной компанией, оказывающей услуги институциональным инвесторам.

Societe Generale Equipment Finance, лизинг и финансирование приобретения оборудования в Бельгии

Сосьете Женераль Equipment Finance является международной компанией по лизингу оборудования и торговому финансированию, а также дочерним предприятием группы Сосьете Женераль.

Societe Generale Private Banking in Belgium, банковские услуги в Бельгии

Société Générale Private Banking in Belgium является подразделением Société Générale в Бельгии.

Societe Generale в Болгарии

В Болгарии группа Societe Generale представлена тремя дочерними компаниями.

Bank Societe Generale Expressbank, банковские услуги в Болгарии

Bank Societe Generale Expressbank является дочерним банковским подразделением группы Societe Generale в Болгарии.

Societe Generale Securities Services, услуги по ценным бумагам в Болгарии

Societe Generale Securities Services входит в десятку крупнейших глобальных кастодианов и является 2-м по величине Европейским хранителем с 3,971 миллиард евро активов на хранении. Сосьете Женераль Negotiable paper Services предоставляет депозитарные услуги и услуги доверительного управления.

Sogelife Bulgaria, услуги страхования в Болгарии

Sogelife Bulgaria — страховая компания, основанная в июне 2007 года группой Сосьете Женераль.

Societe Generale в Хорватии

В Хорватии группа Societe Generale представлена четырьмя дочерними компаниями.

Splitska banka, банковские услуги в Хорватии

Splitska banka является подразделением Société Générale в Хорватии.

ALD Automotive Croatie, лизинг автомобилей в Хорватии

ALD Automotive Croatie является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

Societe Generale Insurance, услуги страхования в Хорватии

Сосьете Женераль Insurance является международной страховой компанией группы Societe Generale, с представительствами в 14 странах.

Societe Generale Equipment Finance, лизинг и финансирование приобретения оборудования в Хорватии

Сосьете Женераль Equipment Finance является международной компанией по лизингу оборудования и торговому финансированию, а также дочерним предприятием группы Сосьете Женераль.

Societe Generale на Кипре

На Кипре группа Сосьете Женераль представлена двумя дочерними компаниями.

Societe Generale Cyprus, банковские услуги на Кипре

Société Générale Cyprus является подразделением Société Générale на Кипре.

EASYFINANCE, онлайн-портал с финансовыми услугами на Кипре

EASYFINANCE представляет собой интернет-портал, который предлагает широкий спектр потребительских финансовых продуктов от надежных поставщиков финансовых услуг.

Societe Generale в Чешской Республике

В Чешской Республике группа Societe Generale представлена шестью дочерними компаниями.

Komercni Banka, банковские услуги в Чешской Республике

Komerční Banka является подразделением Société Générale в Чешской Республике.

ALD Automotive Republique Tcheque, лизинг автомобилей в Чешской Республике

ALD automotive Republique Tchèque является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

ESSOX, услуги автокредитования в Чешской Республике

ESSOX является частью международной финансовой группы Societe Generale.

IKS, инвестиционные услуги в Чешской Республике

IKS является одним из трех крупнейших поставщиков услуг коллективного инвестирования на чешском рынке.

Komercni Pojistovna, услуги страхования в Чешской Республике

Komercni Pojistovna оказывает страховые услуги в Чешской Республике и является дочерней компанией Сосьете Женераль.

Societe Generale Equipment Finance, лизинг и финансирование приобретения оборудования в Чешской Республике

Сосьете Женераль Equipment Finance является международной компанией по лизингу оборудования и торговому финансированию, а также дочерним предприятием группы Сосьете Женераль.

Societe Generale в Грузии

В Грузии группа Societe Generale представлена одной дочерней компанией.

Bank Republic, банковские услуги в Грузии

Bank Republic является подразделением Société Générale в Грузии.

Societe Generale в Дании

В Дании группа Сосьете Женераль представлена одной дочерней компанией.

ALD Automotive Danemark, лизинг автомобилей в Дании

ALD Automotive Danemark является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

Societe Generale во Франции

Во Франции группа Сосьете Женераль представлена следующими дочерними компаниями.

ALD Automotive Holding, международный холдинг по лизингу автомобилей

ALD Automotive Holding является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

ALD Automotive France, лизинг автомобилей во Франции

ALD Automotive France является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

Amundi IT Services, IT-услуги и вспомогательное обслуживание

Amundi IT Services действует в секторе деятельности: административная деятельность и другие виды вспомогательного обслуживания.

Amundi Immobilier, услуги по недвижимости

Amundi Immobilier является агентством недвижимости, принадлежащим компании Amundi..

Amundi Intermediation, посреднические услуги

Amundi Intermediation является дочерней компанией Сосьете Женераль.

Amundi Investment Solutions, инвестиционные услуги

Amundi Investment Solutions предоставляет свои услуги центральным банкам и другим государственным учреждениям, корпоративным и инвестиционным банкам, страховым компаниям, управляющим активами компаниям, менеджерам пенсионного фонда, независимым финансовым консультантам, частным банкирам, и корпорациям.

Amundi Private Equity Funds, инвестиционный фонд

Amundi Private Equity Funds работает в качестве инвестиционного подразделения Группы Сосьете Женераль. Специализируется на прямых биржевых инвестициях.

Amundi Tenue de Comptes, управление активами и сбережениями

Amundi Tenue de Comptes является дочерней компанией Сосьете Женераль.

CGI, услуги по потребительскому кредитованию и финансированию

CGI — это финансовый институт, созданный в 1951 году. CGI Group является лидером в автомобильном финансировании и консолидации займов, который получил широкое признание благодаря своему опыту и духу новаторства.

CPR Asset Management, услуги управления инвестициями

CPR AM предоставляет широкий спектр услуг по управлению инвестициями частных и институциональных инвесторов по всему миру. CPR AM базируется в Париже, Франция. CPR AM работает как дочерняя компания Amundi Asset Management.

Credit du Nord, услуги розничного банкинга

Crédit du Nord является одним из трех компонентов розничной банковской сети банковской группы Сосьете Женераль,вместе с Boursorama и сетью филиалов Сосьете Женераль.

Etoile Gestion, управление капиталом крупных инвесторов

Etoile Gestion управляет капиталом крупного инвестора: учреждения, организации, физические лица, профессионалы.

FRANFINANCE, кредитное агентство

FRANFINANCE является кредитным агентством для частных лиц и профессионалов, специализирующихся на потребительском кредите и электронной коммерции платежных решений.

Oradea Vie, услуги страхования

Oradéa Vie — компания по страхованию жизни в группе Сосьете Женераль.

S2G, управление капиталом Societe Generale

S2G — это управляющая компания, занимающаяся сетью Сосьете Женераль в целом.

Societe Generale Private Banking, услуги частного банкинга во Франции

Сосьете Женераль Private Banking предоставляет услуги управления капиталом для клиентов бизнесменов и состоятельных людей.

Wilson-Babineaux Societe Generale Banque, банковские услуги во Франции и Бельгии

Wilson-Babineaux Société Générale Banque является подразделением Société Générale во Франции и Бельгии.

Fimat International Banque S.A., брокерские и дилерские услуги

Fimat International Banque S.A. является частью Société Générale Group, и является дочерней компанией Societe Generale Negotiable paper Services.

Lyxor Asset Management, инвестиционные услуги

Lyxor Asset Management — инвестиционная компания, базирующаяся во Франции, и стопроцентная дочерняя компания Societe Generale.

Societe Generale в Ирландии

В Ирландии группа Сосьете Женераль представлена двумя дочерними компаниями.

Societe Generale SA (Ireland), банковские услуги в Ирландии

Société Générale SA (Ireland) является подразделением Société Générale в Ирландии.

Societe Generale Securities Services, услуги по ценным бумагам в Ирландии

Сосьете Женераль Securities Services входит в десятку крупнейших глобальных кастодианов и является 2-м по величине Европейским хранителем с 3,971 миллиард евро активов на хранении. Сосьете Женераль Negotiable paper Services предоставляет депозитарные услуги и услуги доверительного управления.

Societe Generale в Литве

Сосьете Женераль в Литве представлена одной дочерней компанией.

General Financing, банковские услуги в Литве

General Financing является подразделением Société Générale в Литве.

Societe Generale в Люксембурге

В Люксембурге группа Societe Generale представлена шестью дочерними компаниями.

Societe Generale Bank & Trust Luxembourg, банковские и инвестиционные услуги в Люксембурге

Société Générale Bank & Confiding propert Luxembourg является подразделением Société Générale в Люксембурге.

ALD Automotive Luxembourg, лизинг автомобилей в Люксембурге

ALD Automotive Luxembourg является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

SGSS (Custody Depositary Trustee), услуги депозитарного хранения в Люксембурге

SGSS (Custody Depositary Trustee) предоставляет своим клиентам полную линейку конкурентоспособных услуг по ценным бумагам, предлагающих попечителем и депозитарные услуги для широкого круга инвест фондов.

SGSS (Fund Distribution Services), распределение средств поддержки

SGSS (Fund Distribution Services) обеспечивает распределение средств поддержки для международных инвестиционных компаний.

Sogelife, услуги страхования жизни в Люксембурге

Sogelife работает как страховая дочерняя компания группы Societe Generale.

Internal Audit Department, Luxembourg, услуги внутреннего аудита в Люксембурге

Internal Audit Department, Luxembourg является подразделением Société Générale в Люксембурге.

Societe Generale в Македонии

В Македонии группа Societe Generale представлена одной дочерней компанией.

Ohridska Banka S.C. Macedonia, банковские услуги в Македонии

Ohridska Banka S.C. Macedonia является подразделением Société Générale в Македонии.

Societe Generale в Молдавии

В Молдавии группа Сосьете Женераль представлена одной дочерней компанией.

MobiasBanca, банковские услуги в Молдавии

MobiasBanca является подразделением Société Générale в Молдавии.

Societe Generale в Черногории

В Черногории группа Сосьете Женераль представлена одной дочерней компанией.

Societe Generale Bank Montenegro, банковские услуги в Черногории

Societe Generale Bank Montenegro является подразделением Société Générale в Черногории.

Societe Generale в Норвегии

В Норвегии группа Сосьете Женераль представлена тремя дочерними компаниями.

Societe Generale Finans, банковские и финансовые услуги в Норвегии

Société Générale Finans является подразделением Société Générale в Норвегии.

ALD Automotive Norvege, лизинг автомобилей в Норвегии

ALD automotive Norvège является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

SG Factoring, услуги факторинга в Норвегии

SG Factoring работает как дочерняя компания группы Сосьете Женераль.

Societe Generale в Польше

В Польше группа Сосьете Женераль представлена шестью дочерними компаниями.

Euro Bank S.A., банковские услуги в Польше

Euro Bank S.A. является подразделением Société Générale в Польше.

ALD Automotive Pologne, лизинг автомобилей в Польше

ALD Automotive Pologne является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

Societe Generale Insurance, услуги страхования в Польше

Сосьете Женераль Insurance оказывает широкий спектр страховых услуг в Польше.

Societe Generale S.A., Oddzial w Polsce, коммерческий и частный банкинг в Польше

Societe Generale S.A., Oddzial w Polsce предлагает коммерческие и частные банковские услуги. Ее продукция включает в себя кредиты, текущие и сберегательные счета и депозиты.

Societe Generale Securities Services, услуги по ценным бумагам в Польше

Сосьете Женераль Negotiable paper Services входит в десятку крупнейших глобальных кастодианов и является 2-м по величине Европейским хранителем с 3,971 млрд. евро активов на хранении. Societe Generale Negotiable paper Services предоставляет депозитарные услуги и услуги доверительного управления.

Societe Generale Equipment Finance, лизинг и финансирование приобретения оборудования в Польше

Сосьете Женераль Equipment Finance является международной компанией по лизингу оборудования и торговому финансированию, а также дочерним предприятием группы Societe Generale.

Societe Generale в Румынии

В Румынии группа Сосьете Женераль представлена пятью дочерними компаниями.

BRD Groupe Societe Generale, банковские услуги в Румынии

BRD — Groupe Société Générale является подразделением Société Générale в Румынии.

ALD Automotive Roumanie, лизинг автомобилей в Румынии

ALD Automotive Roumanie является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

BRD Asigurari de viata, услуги страхования жизни в Румынии

BRD Asigurari de viata является страховой дочерней компанией группы Сосьете Женераль в Румынии.

BRD Fond de Pensii, управление активами негосударственных пенсионных фондов

BRD Fond de Pensii — это компания по управлению активами негосударственных пенсионных фондов

BRD FINANCE, услуги потребительского кредитования в Румынии

BRD FINANCE занимается потребительским кредитованием в Румынии и является дочерней компанией группы Societe Generale.

Societe Generale в Сербии

В Сербии группа Societe Generale представлена тремя компаниями.

Societe Generale Srbija, банковские услуги в Сербии

Société Générale Srbija in Serbia является подразделением Société Générale в Сербии.

ALD Automotive Serbie, лизинг автомобилей в Сербии

ALD Automotive Serbie является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

Societe Generale Insurance, услуги страхования в Сербии

Сосьете Женераль Insurance оказывает широкий спектр страховых услуг в Сербии.

Societe Generale в Словении

В Словении группа Сосьете Женераль представлена двумя дочерними компаниями.

SKB Banka, банковские услуги в Словении

SKB Banka является подразделением Société Générale в Словении.

ALD Automotive Slovenia, лизинг автомобилей в Словении

ALD Automotive Slovenia является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

Societe Generale в Бразилии

В Бразилии группа Societe Generale представлена пятью дочерними компаниями.

Banco Cacique, банковские и финансовые услуги в Бразилии

Banco Cacique является подразделением Société Générale в Бразилии.

Banco Pecunia,банковские кредитные услуги в Бразилии

Banco Pecúnia является подразделением Société Générale в Бразилии.

ALD Automotive Bresil, лизинг автомобилей в Бразилии

ALD automotive Brésil является одной из основных международных компаний в сфере финансовых и управленческих решений через Fleet Management в области долгосрочной аренды автомобилей.

Societe Generale Insurance, услуги страхования в Бразилии

Сосьете Женераль Insurance оказывает широкий спектр страховых услуг в Бразилии.

Societe Generale Equipment Finance, лизинг и финансирование приобретения оборудования в Бразилии

Сосьете Женераль Equipment Finance является международной компанией по лизингу оборудования и торговому финансированию, а также дочерним предприятием группы Сосьете Женераль.

Societe Generale в США

В США группа Societe Generale представлена пятью дочерними компаниями.

Societe Generale Corporate & Investment Banking USA, корпоративные инвестиционные услуги в США

Societe Generale Corporate & Investment Banking входит в число основных игроков в каждой из своих сфер деятельности.

Amundi Alternative Investments, Inc., альтернативные инвестиционные услуги в США

Amundi Alternative Investments, Inc. предоставляет альтернативные инвестиционные услуги в США.

CGI North America, услуги финансового лизинга в Северной Америке

CGI North America — это финансовое учреждение, основанное в 1951 году и являющееся дочерней компанией Societe Generale.

Societe Generale Private Banking USA, услуги частного инвестиционного банкинга в США

Сосьете Женераль Private PC banking, USA предоставляет инвестиционные решения состоятельным частным клиентам в США.

Societe Generale Equipment Finance, лизинг и финансирование приобретения оборудования в США

Societe Generale Equipment Finance является международной компанией по лизингу оборудования и торговому финансированию, а также дочерним предприятием группы Societe Generale.

Societe Generale в России

История Сосьете Женераль в России началась еще в XIX веке. Тогда Societe Generale имела долю в размере 15% в уставном капитале банковского синдиката, который выпускал знаменитые облигации Русского займа во Франции. В начале ХХ века Societe Generale осуществляла активную деятельность в Российской империи через Русско-Азиатский банк — на тот момент крупнейший в стране. Русско-Азиатский банк сыграл важную роль в развитии экономического сотрудничества между Азией и Европою не только в банковском деле, но и в торговом финансировании и инвестировании капитала.

Деловые связи с Россией были восстановлены в 1970-е годы, когда в Москве было открыто представительство Сосьете Женераль, а затем в 1990-е и в начале 2000-х, когда Группа осуществила первоначальные инвестиции в Росбанк. Сегодня Сосьете Женераль — держатель контрольного пакета акций Росбанка.

В Российской Федерации Societe Generale предоставляет полный спектр банковских услуг, а также специализированные финансовые услуги:

— Росбанк — универсальные банковские услуги;

— Русфинанс банк — потребительское кредитование;

— DeltaCredit — ипотечное кредитование;

— ALD automotive — лизинг транспортных средств;

— Росбанк Лизинг — лизинг и финансирование приобретения оборудования;

— Societe Generale Insurance — услуги страхования.

Росбанк, банковские услуги в России

ПАО «Росбанк» входит в десятку крупнейших банков России, чистые активы на 1 февраля 2008 года составляют 526 млрд рублей. С февраля 2008 года Société Générale принадлежит чуть более 60 % его акций. Является основным активом группы в России.

Росбанк Лизинг, лизинг и финансирование приобретения оборудования в России

Росбанк Лизинг был основан в январе 2020 года после объединения трех различных лизинговых подразделений Группы Societe Generale — BSGV Leasing, Росбанк Leasing и Сосьете Женераль Equipment Finance.

Русфинанс банк, потребительские кредиты в России

ООО «Русфинанс банк» входит в число 50 крупнейших банков России, чистые активы на 1 июля 2009 года составляют 100 млрд рублей. Занимает первое место на рынке автокредитования среди частных банков России.

DeltaCredit, банковские ипотечные услуги в России

DeltaCredit (ЗАО «КБ ДельтаКредит») — первый коммерческий ипотечный банк в Российской Федерации, имеющий большую долю ипотек, выданных в иностранной валюте. Штаб-квартира в Москве.

ALD Automotive Russie, лизинг автомобилей в России

ALD automotive Russie — дочерняя компания группы Société Générale, предоставляющая услуги оперативного (операционного) лизинга, долгосрочной аренды автомобилей с полным сервисным обслуживанием, а также управления автомобильным парком.

Societe Generale Insurance, услуги страхования в России

Societe Generale Insurance относится к международной финансовой группе Societe Generale.

История Societe Generale

История Societe Generale — это, прежде всего, пример одного из великих путешествий в мире предпринимательской деятельности. Основанная группой промышленников и финансистов, движимых идеалами прогресса, Societe Generale всегда была нацелена на развитие бизнеса и промышленный рост.

4 мая 1864 года Наполеон III подписал декрет, который привел к созданию Societe Generale. Банк был основан группой промышленников и бизнесменов, движимых идеей предпринимательства, в целях поддержки развития торговли и промышленности во Франции.

Первым председателем был известный промышленник Эжен Шнейдер (1805-1875), далее следует Эдуард Блаунт, шотландец.

В целях модернизации экономики Societe Generale принял универсальную банковскую модель, которая тогда и в последующие годы находилась в авангарде финансовых инноваций. Быстрое проникновение на рынки государственных долговых обязательств подстегнул рост Группы.

Компания начала нанимать сотрудников и открывать офисы. Продвижение из Франции шло вперед с постоянной скоростью. К 1870 г. банк имел 15 филиалов из 32 в Париже и остальные на териитории Франции. Он учредил постоянное представительство в Лондоне в 1871 году.

В дальнейшем банк продемонстрировал свою жизнеспособность и объединил филиальную сеть во Франции и, после налаживания бизнеса в Лондоне в 1871 году, расширил международную деятельность, начав с Европы, Российской Федерации и Северной Африки.

С 1871 по 1893 годы, Франция пережила период экономического кризиса, был отмечен провал нескольких банковских учреждений. Компания продолжала расти более умеренными темпами; в 1889 г. насчитывалось 148 предприятий, оказывающих банковские услуги, демонстрируя способность группы выдерживать неблагоприятные экономические условия.

Начиная с 1894 года, банк сформировал структуру, характеризующую крупное, современное кредитное учреждение. Его филиалы начали предоставлять краткосрочные операционные кредиты для промышленников и торговцев, а также сбор корпоративных и частных депозитов. Приобретение пакетов акций стало более вторичной деятельностью. Компания смогла расширить состав акционеров. В 1895 году, Societe Generale было 14,000 акционеров; в 1913 г. их насчитывалось 122,000.

Годы войны были тяжелыми и имели серьезные последствия с потерей российского бизнеса. Тем не менее, в течение 1920-х годов Сосьете Женераль стала французским ведущим банком: его сеть резко выросла с 1890-х годов, было открыто огромное количество филиалов и отделений.

Количество торговых точек выросла с 1,005 в 1913 году до 1,457 в 1933 году. Благодаря динамизму наблюдательного совета и правления в головном офисе и в филиалах, банк двигался впереди Crédit Lyonnais в период между 1921 и 1928 годами. Чтобы удовлетворить требования компаний-инвесторов, Сосьете Женераль создала дочернее предприятие в штате Калифорния, специализирующееся на среднесрочных кредитах, в 1928 году.

В 1930-е годы банк испытал еще один сложный период. Учитывая спад в международном и французском бизнесе, банк был вынужден национализировать свою сеть посредством закрытия местных отделений. Накануне Второй Мировой Войны, количество точек продаж было не намного больше, чем в 1922 году. Однако, Сосьете Женераль активно размещал многочисленные государственные займы, производившиеся в этот период со стороны государства или колоний. Война и немецкая оккупация прервала досрочно эту деятельность, но банк переехал в Африку и Соединенные Штаты.

Во время Второй Мировой войны банк испытывал те же трудности оккупации, что и его партнеры.

Societe Generale, как и его основные конкуренты, был национализирован законом от 2 декабря 1945 г. и внес существенный вклад в процесс послевоенного восстановления экономики.

С 1945 по 1975 гг. («Славное тридцатилетие») банк испытал быстрый подъем. Благодаря реформам банковского сектора, последовавшими за законами Дебре, принятыми в 1966-1967 гг., Societe Generale поддерживал растущее общество потребления благодаря диверсификации депозитных и кредитных услуг для физических лиц.

С помощью специализированных дочерних компаний, преимущественно в лизинге, банк продолжил играть лидирующую роль в мире бизнеса. В 1986 году Сосьете Женераль имел 1779 офисов во Франции, в то время как процесс международной экспансии активно набирал обороты. Банк заполучил новые рынки с потенциалом высокого роста, расширил европейскую сеть и вышел на рынки Африки, Америки и Океании.

Группа Сосьете Женераль была приватизирована в июне 1987 года. Ее акции были успешно размещены на бирже и стали доступны в том числе ее сотрудникам.

Группа укрепила французскую сеть, создав в 1995 г. компанию Fimatex, которая позднее была переименована в банк Boursorama (ведущий французский интернет-банк), и приобрела банк Credit du Nord в 1997 г. В международном масштабе Группа начала работать в Центральной и Восточной Европе (банки KB and BRD) и Российской Федерации (Росбанк). Несмотря на сложную обстановку, характеризующуюся снижением рыночной стоимости SG в 1988 г. и 1999 г., кризисы 2008 г. и 2020 г., банк подтвердил собственную идентичность и продемонстрировал устойчивость. Сегодня в Группе работает 154000 сотрудников, которые обслуживают более 32 млн клиентов в 76 странах мира.

Местонахождение и контакты Societe Generale

Адрес: Tour Societe Generale 17 cours Valmy

Весело бежим! Благотворительная акция Societe Generale в России

18 мая в Измайловском парке состоялся восьмой благотворительный забег группы Societe Generale. Его участники соревновались в скорости, упорстве и креативности. Но победила, естественно, дружба.

Солнечным субботним утром сотрудники компаний группы Societe Generale в России собирались у главной сцены Измайловского парка. Многие пришли вместе со своими близкими.

У столов регистрации выстроилась очередь: в этом году более 400 человек решили принять участие в благотворительном забеге. Чтобы пройденная ими дистанция была правильно учтена, всем выдавали бейджи с номерами и специальные устройства с чипом. Точность имела значение, ведь за каждый метр, пройденный участниками ежегодной акции, компании группы Societe Generale в России (Росбанк, Русфинанс Банк, «ДельтаКредит», Societe Generale Insurance, ALD Automotive) перечисляют по одному рублю в благотворительный фонд «Синдром любви». Он помогает семьям, в которых растут дети с синдромом Дауна.

Все богачи знают это:  Брокер Winoptions.com – бинарные опционы, официальный сайт Win Options
Начните торговать и получите бонусы:
 • Binarium
  Binarium

  Бесплатное обучение и 340$ за открытие счета!

 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Бонусы за регистрацию 110$ !

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как начать зарабатывать, торгуя на бирже
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: